Privacybeleid rond online leren

Het is VDAB toegestaan om de persoonlijke informatie van de cursist, zoals naam, adres en e-mailadres, aan te wenden voor intern gebruik om de klant op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van VDAB. 

De cursist heeft ten allen tijde het recht toegang te verkrijgen tot zijn persoonsgegevens en alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren.

VDAB-online leren verzamelt online informatie over personen in het kader van inschrijvingen en plaatst een cookie in de browserfiles van de pc van de gebruiker. Het cookie zelf bevat geen persoonlijke informatie ofschoon het VDAB-online leren wel zal in staat stellen de leeromgeving zoals die voorgesteld wordt aan de gebruiker, te beheren en de klant te identificeren als cursist. De informatie die we verzamelen wordt gebruikt om de inhoud en het design van de VDAB-online leren-site te verbeteren.

De e-mailinglijsten waarover VDAB-online leren beschikt, bevatten de namen van mensen die ons om informatie hebben gevraagd. Momenteel kan VDAB-online leren die e-mailadressen gebruiken om bepaalde producten, onderzoeken en diensten van VDAB te promoten. Deze e-mailadressen zullen nooit aan derden doorgegeven worden voor commerciële activiteiten. Gebruikers die later beslissen dat zij hun  voorkeuren willen laten aanpassen, kunnen dit doen door een e-mail te sturen naar:  info@vdab.be. Ofschoon VDAB-online leren een overeenkomst heeft met derden in verband met het privacybeleid, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de actie noch het beleid van dergelijke derden. Gebruikers die nog verdere vragen hebben, kunnen ons bereiken via het contactformulier

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen