Krijg ik een getuigschrift van de cursussen Programmatielogica en Gegevensanalyse?

Zodra je een voldoende percentage van je cursus online doorgenomen hebt, kan je vanuit de leeromgeving zelf een deelnamebewijs downloaden en printen. Dit deelnamebewijs bevat geen resultaatsvermelding.

Voor de online cursussen Programmatielogica en Gegevensanalyse kan je een getuigschrift met resultaatsvermelding bekomen als je in een VDAB-competentiecentrum slaagt voor de tests. Meer informatie over deze tests kan je verkrijgen bij je coach via de coacharea.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen